Klienter i kunstterapi

Hvad er kunstterapi?

Martin Buber udtrykte det på følgende måde: “Hvis jeg løser maleriets problem løser jeg menneskets problem”.

Hvordan overkommer vi de signaturer i vores personlighed som vi møder igen og igen og som blokerer for ny indsigt?

Gennem kunstneriske øvelser giver kunstterapien en mulighed for at erkende nye valgmuligheder og skabe nye færdigheder.

Kunstnerisk og personligt.

Formålet er at skabe en forbindelse mellem viljens vækkelse, livs- og læreprocesser samt færdigheder.

At skabe et mulighedsrum for bevægelse og udfoldelse mellem det tankemæssige og det automatiserede. Det vi også kan kalde det intuitive.

Grundforståelsen er at du gennem kunstneriske øvelser lærer at række ud mod fremtiden og skabe et rum for jeg-virksomhed hvor du i mindre grad er låst i gamle forestillinger.

Hvor du i højere grad kan hengive dig til og forbinde dig til det stof der arbejdes med og til den verden og de mennesker der omgiver dig.

At skabe bevægelse og gå fra en optagethed af at skulle præstere til at være og være dig selv.

Forløbene er enten individuelle eller i mindre hold.

Ring eller skriv for nærmere oplysninger.