Litteratur

Litteratur om tegning

 

Der findes meget litteratur om tegning. Nedenstående liste er lavet med særlig henblik på formidling af tegning til forskellige aldersgrupper.

Handler det om ens egen tegneudvikling er særlig Betty Edwards og Kimon Nikolaides et fantastisk godt sted at begynde og fortsætte fra og blive ved med at tage udgangspunkt i i meget lang tid.

God fornøjelse!

tegning - 143

 

 

Arvedsen, Karsten, Om at arbejde med flere modstridende kunstopfattelser i undervisningen og om forskellige problemer samtidskunsten stiller os overfor i en formidlingssituation, Samtidskunst og undervisning – en antologi (Billedpædagogiske studier lV)

 

Buhl, Mie; Billedkunst; Billedpædagogiske studier, DPU, 2000

 

Carstensen, Claus, red, ; Tegningens semiotik; Det Kgl. Danske Kunstakademi, 2000

 

Dewey, John; Erfaring og opdragelse, Christian Ejlers´ Forlag, 1996

 

Edwards, Betty; At tegne er at se; NNF, 2000 (1979)

 

Flensborg, Ingelise; Rumopfattelser I børns billeder, DLH, 1994

 

Flensborg, Børns billedrepertoirer

 

Froda, Jesper & Ringsted, Suzanne; Plant et værksted; Socialpædagogisk Bibliotek, 1989

 

Gotfredsen, Lise; Billedets formsprog; Akademisk forlag, 1978

 

Hohr, Hans Jørgen & Kristian Pedersen; Perspektiver på æstetiske læreprocesser, Dansklærerforeningen

 

Illeris, Helene; Billede, pædagogik og magt; Samfundslitteratur, 2002

 

Illeris, Helene; Det gode barn og det gode billede, Unge Pædagoger, nr. 5, 2003

 

Langager, Søren; Den æstetiske dimension, s. 17- 24 i Ungdomsliv og læreprocesser, Billesø & Baltzer, 2002

 

Lauersen, Per Fibæk; Didaktik og kognition, Nordisk Forlag, 2002

 

Loewenfeld og Brittain; Kreativitet og vækst; Gjellerup, 1976

 

Nielsen, Anne Maj; Pigebilleder og drengestreger; dansklærerforeningen; 1996

 

Nikolaides, Kimon; Tegn på den naturlige måde; Borgen, 1999

 

Pedersen, Kristian; Teorier og temaer i børnebilledforskning, Dansklærerforeningen

 

Pedersen, Kristian; Det æstetiske og formsproglige i lære- og billedprocesser, 1999

 

Pedersen, Kristian; Æstetiske billede- og  læreprocesser, DPU, 2002

 

Praktiklogbog, Grøndalsvængeskolen, januar 2003 og Roholmskolen, september 2003

 

Rønsbo, Vibeke Nørgaard, Det  fortællende og refleksive billedarbejdes dannelsesmæssige betydning, Dansk pædagogisk tidsskrift, nr. 4, 2002

 

Svenstrup, Jørgen; Billedsprog – tegn er tegn på noget; Semi- forlaget, 1996

 

Ziehe, Thomas; Adieu til halvfjerdserne s. 85- 99 i  Pædagogik – en grundbog til et fag, Hans Reitzels, 2002

 

Ziehe, Thomas, God anderledeshed, s.194-206 i Ungdomsliv og læreprocesser,  Billesø & Baltzer, 2002

 

Undervisningsministeriet; Fælles mål for billedkunst, Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 9, 2003 og Klare mål for billedkunst,

 

Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 3, 2001,  Grundskolen.

 

Undervisningsministeriet; Fælles mål for dansk, Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 9, 2003

 

Weschsler, Lawrence, I malerens spejl, Magasinet Louisiana, 2001